Az online fogászati asszisztens

Belépés

Jelszó helyreállítás


Regisztráció páciensként Regisztráció szakemberként, intézményként Change to English

Regisztráció

Általános felhasználási feltételek

MY DENTAL WORLD LIMITED

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

KÉRJÜK RÉSZLETESEN OLVASSA EL MIELŐTT TOVÁBBHALAD

Utolsó módosítás: 2018. március 15.

 

 1. Bevezető

 

 1. Az Általános Felhasználási Feltételek az Adatkezelési Szabályzattal és a Sütiszabályzattal együtt egy olyan megállapodást képez Ön és a My Dental World Limited (kereskedelmi megnevezése: My Dental World/ Fogászvilág.hu; székhelye: 12 Fitzwilliam Place, Dublin, Írország) között, amely akkor jön létre, amikor Ön a weboldalunkra (Weboldal) látogat - függetlenül attól, hogy regisztrál-e azon vagy sem.

 

 1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Felhasználási Feltételeket. A Weboldal használatával Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy a Weboldalt az Általános Felhasználási Feltételeknek, és más vonatkozó jogszabálynak megfelelően használja.  Amennyiben Ön nem ért egyet az Általános Felhasználási Feltételekkel, Ön nem használhatja a Weboldalt és vállalja, hogy nem is fogja azt használni.

 

 1. Általános tájékoztató

 

 1. A Weboldal tartalomszolgáltatója a My Dental World, amelynek székhelye 12 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Írország, valamint ír cégjegyzékszáma 575598. Az email címünk: [email protected].

 

 1. Kulcsrendelkezés

 

 1. A Weboldalunkon egy olyan online platformot nyújtunk a fogászati ipar szakértőinek és szolgáltatóinak („Szolgáltatók”), amelyen feltüntethetik és elérhetővé tehetik a szolgáltatásaikat („Szolgáltatások”) azok számára, akik ezeket a Szolgáltatásokat igénybe kívánják venni („Páciensek”). A „Fogbook” elnevezésű platformunkon keresztül pedig lehetőséget nyújtunk a Szolgáltatóknak, hogy egymással kapcsolatba lépjenek a következő linken keresztül: https://www.fogaszvilag.hu/fogbook/show_newsfeed.

 

 1. Jogfenntartások

 

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy az Általános Felhasználási Feltételeket felülvizsgáljuk, így kérjük, rendszeresen ellenőrizzék a módosításokat. Amennyiben az Általános Felhasználási Feltételek módosítását tesszük közzé és Ön folytatja a Weboldal használatát, úgy Ön ezzel elfogadja az Általános Felhasználási Feltételek módosítását. A módosítások időpontját fent, az „Utolsó módosításnál” tesszük közzé.

 

 1. Nem tudjuk Önöknek garantálni, hogy a Weboldal, vagy azon bármilyen tartalom, mindig vagy megszakítások nélkül elérhető lesz. Üzleti vagy műszaki okokból felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk a Weboldal, illetve annak bármelyik részének elérhetőségét.

 

 1. Ön felel azért, hogy bárki, aki a Weboldalunkhoz az Ön internetes elérhetőségén keresztül fér hozzá, megfeleljen az Általános Felhasználási Feltételeknek a Weboldalunk használata során.

 

 

 1. Szellemi tulajdonok joga

 

 1. Ön elismeri, hogy a Weboldalon található valamennyi szellemi tulajdon joga, különösen de nem kizárólag a szerzői jogok, szabadalmak, védjegyek - akár nyilvántartottak, akár nyilvántartáson kívüliek – vagy a kereskedelmi nevekre, adatbázisra, tervekre vonatkozó jogok, védett ismeretek és üzleti titkok (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdonhoz fűződő jog) jogosultja a Cégünk, és Önnek semmilyen joga nincsen e Szellemi Tulajdonokra vonatkozóan, azon túl, hogy használhatja ezeket a jelen Felhasználási Feltételek keretében.

 

 1. Ön elismeri azt, hogy harmadik személyek - különösen, de nem kizárólag a Szolgáltatók - a Weboldalunkon használt, vagy azzal összefüggő, Szellemi Tulajdonhoz fűződő joga annak tulajdonosát illetik meg, és Önnek semmilyen joga sincs ezekre vonatkozóan vagy ezekkel összefüggésben, azon túl, hogy használhatja ezeket a jelen Felhasználási Feltételek keretében.

 

 1. Ön nem törölheti, módosíthatja, vagy változtathatja meg a Weboldalunkba beépített vagy ahhoz kapcsolódó, a Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogokra vonatkozó értesítéseket.

 

 1. Ön tudomásul veszi, hogy nem jogosult a forráskóddal hozzáférni a Weboldalunkhoz.

 

 1. Cégünk tiszteletben tartja más személyek Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogait. Ha Önnek van oka azt hinni, hogy az Ön szerzői jogát a Weboldalunkon bármilyen módon megsértettük,  kérjük értesítsen minket e-mailben az [email protected].

 

 1. Az Önt illető My Dental World felhasználási engedély

 

 1. A jelen Általános Felhasználási Feltételek szerint, a My Dental World ezennel Önnek nem kizárólagos, át nem ruházható, visszavonható jogot engedélyez a Weboldalunkhoz való hozzáférés és annak használata céljából az alábbiakra:

 

 1.  a Weboldalra való Tartalom feltöltés;
 2.  a Weboldalhoz való hozzáférés más felhasználók által feltöltött tartalom megtekintése érdekében;
 3.  Szolgáltatóként a többi Szolgáltatóval való közvetlen kapcsolatfelvétel a Fogbookon keresztül.

 

 1. Ön nem jogosult - a jelen Általános Felhasználási Feltételek kifejezett engedélye hiányában -:

 

 1. másolni, módosítani, átdolgozni, fordítani, vagy más módon származékos művet előállítani a Weboldalról, a My Dental World Szellemi Tulajdonából vagy más szoftverről, szolgáltatásról, vagy bármilyen más harmadik személy szolgáltató(k) vagy tárhelyszolgáltató fél(felek) technológiájáról, akik infrastruktúrát, hardvert, szoftver, hálózatot, tárhelyet és más ezzel kapcsolatos technológiát nyújtanak és működtetnek a Weboldal érdekében;

 

 1. tárolni, terjeszteni, posztolni, feltölteni vagy közvetíteni semmilyen olyan Tartalmat a  Weboldalon keresztül, amely (a) jogellenes, megszégyenítő, káros, fenyegető, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, bosszantó, etnikailag sértő, gyűlöletkeltő vagy a személyiségi jogokat sértő, vagy amennyiben ezek bármelyikének veszélye fennáll; (b) amely elősegíti vagy megkönnyíti a jogellenes tevékenységet, erőszakot, a faji, bőrszín, nem, vallási vagy meggyőződés, szexuális orientáció, fogyatékosság alapú diszkriminációt vagy más jogellenes tevékenységet; (c) szexuális vagy pornográf tartalomnak minősül; illetve (d) harmadik személy Szellemi Tulajdonához fűződő jogot sért.

 

 1.  tudatosan elhelyezni a Weboldalon vírust, féregvírust, kémprogramokat (spyware), rosszindulatú szoftvereket (malware), trójait, illetve más káros vagy rosszindulatú kódot;

 

 1. túllépni a tárhely, a posztolás, a feltöltések vagy a használt adatforgalom maximális mértékét a Weboldalra vonatkozóan;

 

 1. semmi olyat tenni, amely negatív hatással lehet a Weboldal informatikai rendszerére vagy környezetére vagy a Weboldal elérhetőségére;

 

 1.  a Weboldal (vagy annak bármely részét, beleértve bármely olyan szoftvert, amelyet tartalmaz, vagy amelyen keresztül hozzáférhetővé válik) duplikálását, módosítását, továbbengedélyezését, másolását, átdolgozását, terjesztését, bérletbeadását, az azzal való kereskedést, illetve abból származékos mű létrehozását, valamint viszonteladását megkísérelni;

 

 1.  annak érdekében hozzáférni a Weboldalhoz vagy azt annak érdekében használni, hogy a Weboldallal konkuráló terméket vagy szolgáltatást hozzon létre;

 

 1.  a Weboldal bármely részének (beleértve bármely olyan szoftvert, amelyet tartalmaz, vagy amelyen keresztül hozzáférhetővé válik) kibontását, szétszerelését, visszamodellezését vagy bármilyen más ember által értelmezhető módot megkísérelni, vagy a forráskódot, vagy a Weboldal módszereit és koncepcióit (beleértve bármely olyan szoftvert, amelyet tartalmaz, vagy amelyen keresztül hozzáférhetővé válik) felfedni, illetve hozzáférhetővé tenni, kivéve amennyiben azt vonatkozó jogszabály lehetővé teszik a szerződésszerű tiltás ellenére;

 

 1. a Weboldalon vagy a Weboldalban elhelyezett bármilyen olyan jelzést megváltoztatni, elfedni, letörölni, elrejteni vagy abba bármilyen más módon beavatkozni, amely a My Dental World-re, vagy annak védjegyére vagy logójára vonatkozik;

 

 1. a Weboldalt a többi felhasználón kívüli bármely személyt célzó közvetlen marketing vagy hirdetési célból használni;

 

 1. utalást tenni arra vagy azt kijelenteni, hogy a My Dental World az Ön Tartalmával, képzésével, vagy bármilyen az Ön által szervezett rendezvénnyel egyetért, illetve támogatja azt;

 

 1. megkerülni vagy manipulálni a Weboldal bármely korlátozását vagy biztonsági beállításait;

 

 1. bármilyen megtévesztő, tisztességtelen vagy félrevezető, és/vagy a vonatkozó jogszabályokat sértő gyakorlatot folytatni;

 

 1. a többi felhasználóval versenykorlátozó módon információt megosztani vagy közreműködni.

 

 1. A Weboldalunk megfelelő használata

 

 1. Ön felel azért, ahogyan hozzáfér és használja a Weboldalunkat, és bármilyen olyan Tartalomért, amelyet a Weboldalunkon tárol, oda feltölt, vagy azon keresztül terjeszt vagy közvetít Ön vagy bárki más az Ön nevében.

 

 1. Ön köteles – kereskedelmileg ésszerűen – mindent megtenni annak érdekében, hogy a Weboldalhoz bárki jogosulatlanul hozzáférjen vagy azt használja. Amennyiben ilyet tapasztal köteles erről a My Dental World-öt haladéktalanul értesíteni.

 

 1. Ön köteles a Weboldal használata során vagy azzal összefüggésben megfelelni valamennyi vonatkozó törvénynek, jogszabálynak, szabályzatnak, különösen, de nem kizárólag – amennyiben alkalmazandó – a 2000/31/EC Európai E-Kereskedelmi Irányelvre, a 2002/58/EC E-Adatvédelmi Irányelvet, valamint a 2011/83/EC Fogyasztóvédelmi Irányelvet (beleértve a távollévők közötti adásvétel szabályait).

 

 1. A My Dental World nem ellenőrzi a Weboldalra feltöltött Tartalmat, de fenntartja magának a jogot (bár nem kötelező számára), hogy levegyen, töröljön, illetve megsemmisítsen bármilyen olyan Tartalmat, amely a jelen Általános Felhasználási Feltételeket sérti, vagy egyéb prudens okból ez indokolttá válik.

 

 1. Ön beleegyezik abba, hogy a Weboldalt csak valós és profi módon használja.

 

 1. Ön beleegyezik abba, hogy a saját (személy)azonosságát, szakmai helyzetét, képzettségét és minősítését, valamint a többi felhasználóhoz fűződő viszonyát nem képviseli csalárd módon.

 

 1. Ön beleegyezik, hogy nem küld semmilyen nem kívánt vagy jogosulatlan hirdetést, „junk mail”-t, „spam”-et, láncleveleket, vagy más jogosulatlan megkeresést.

 

 1. Ön:

 

 1. nem használhatja a Weboldalt semmilyen jogellenes módon, illetve célból, vagy egyébként olyan módon, amely nem az Általános Felhasználási Feltételeknek megfelelő, nem járhat el csalárd módon vagy rosszhiszeműen, például hackeléssel vagy a Weboldalon vagy annak operációs rendszerébe való rosszindulatú kód elhelyezésével, beleértve a vírusokat vagy a káros adatokat;

 

 1. nem használhat manuális vagy automatizált szoftvereszközöket, szkripteket, robotokat, hátsóajtókat vagy bármilyen más módszert, illetve eljárást a Weboldal bármely részének eléréséhez,  

 

 1. nem sértheti meg sem a Cégünk, sem más harmadik személy Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogát, különösen, de nem kizárólag a Szolgáltatókat, a Weboldal használatával összefüggésben, beleértve bármilyen tartalom feltöltését (amennyiben ezt az Általános Felhasználási Feltételek nem engedélyezik);

 

 1. nem tölthet fel becsületsértő, egyébként sértő vagy bármilyen okból kifogásolható tartalmat a Weboldal használata során;
 2. nem használhatja ezt a Weboldalt bármilyen olyan módon, amely kárt tesz, letiltja, túlterheli, akadályozza vagy kompromitálja a rendszereinket, illetve a biztonságunkat, vagy más módon megzavarják a felhasználóinkat,

 

 1. nem gyűjthet semmilyen olyan információt vagy adatot a rendszerünkről, illetve nem kísérelheti meg a szervereinkből származó vagy a szervereink felé történő közvetítések megfejtését, valamint nem használhatja a Weboldalunkat kéretlen kereskedelmi emailek („spam”) terjesztésével összefüggésben.

 

 1. Amennyiben olyan tartalomra vagy információra bukkan, amely pontatlan, nem teljes, elkésett, félrevezető, jogellenes, sértő vagy egyébként káros, kérjük értesítsen erről minket, amely értesítésről saját kizárólagos döntési körünkben gondoskodunk. A mások által feltöltött tartalomért és információért Cégünket terheli felelősség.

 

 1. Ammennyiben Ön a jelen Általános Felhasználási Feltételeket megszegi, köteles erről azonnal értesíteni a My Dental World-öt.

 

 

 1. Árképzési és szavatossági rendelkezések

 

 1. A Weboldalunkat Ön teljes mértékben a saját felelősségére használja. A Weboldalunkat az adott állapotban („as is”) szolgáltatjuk, és a jogszabályban meghatározott mértékig, ezen kívül kifejezetten kizárunk bármilyen szavatosságot, feltételt vagy garanciát, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos, így különösen, de nem kizárólag a hallgatólagos jog-, termék-, illetve kellékszavatosságot, és annak pontatlanságáért való felelősséget, valamint minden további a kereskedelmi, üzleti tevékenységből, illetve kötelem teljesítésével felmerülő szavatosságot.

 

 1. A jogszabály által meghatározott mértékig, Cégünk nem vállalja és nem áll jót azért, hogy a Weboldal hiteles, teljes, és naprakész, hogy mindig elérhető lesz, és, hogy megfelel az elvárásainak, vagy, hogy biztonságos és mentes a tévedésektől, a hibáktól, a hiányoktól, a vírusoktól, és malwarektől.

 

 1. A Weboldalon közzétett tájékoztatás a Szolgáltatók által a Cégünknek szolgáltatott adatokon alapul. Nem tudjuk ellenőrizni, sem garantálni, hogy a tájékoztatás pontos, teljes vagy helyes, és így nem vagyunk kötelesek helyt állni semmilyen hibás, pontatlan, félrevezető vagy valótlan tájékoztatásért vagy annak közvetítésének elmaradásáért. Minden egyes Szolgáltató köteles felelősséget vállalni az általuk megadott, a Weboldalunkon megjelenített adatok pontosságáért.

 

 1.  A Szolgáltatók

 

 1. Szakemberek és Intézmények

 

 1. A Szolgáltatók Szakemberként vagy Intézményként hozhatnak létre a Weboldalunkon saját profilt.
 2. A „Szakember” fiókja egy a fogászati iparban dolgozó személy profiloldala, többek között fogorvosoké, dentál-higiéniás munkatársé, vagy fogászati asszisztenseké.

 

 1.  Az „Intézmény” egy fogászat vagy egyéb fogászati szolgáltatást nyújtó szolgáltató.

 

 1.  A jelen Általános Felhasználási Feltételekben a Szolgáltatóra tett utalás, mind a Szakemberre, mind az Intézményre kiterjed, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérünk.

 

 1. Amennyiben Ön Szolgáltató; Ön a Weboldalunkon létrehozhat egy profiloldalt (Szolgáltatói Profil). A Szolgáltatói Profil létrehozása során Ön számos kérdésre adhat választ, különösen, de nem kizárólag a következőkre: cím, telefonszám, e-mail cím, a Facebook-oldalához tartozó link, referencialista, amely az Ön által korábban nyújtott szolgáltatásokat részletezi. A profiloldalán azokat a fotókat is megjelenítjük, amelyeket Ön feltöltött a Szolgáltatói Profiljára.

 

 1. A Szakember feltüntetheti azt az Intézményt is, amelyhez tartozik.  

 

 1. Az Intézmények a következő adatokat is megadhatják: munkavállalók, nyitvatartás, az Intézményhez tartozó Szakembereinek profiloldalára irányuló link, valamint az Intézmény adószámát.

 

 1. A Szolgáltatók Profiljai nyilvánosan elérhetők a Weboldalunkon. Amennyiben Ön létrehoz egy Szolgáltatói Profilt, Ön tudomásul veszi, hogy a keresési eredmények között az Ön rangsora számos tényezőtől függ, amelyet saját döntési körünkben határozunk meg. Így különösen, de nem kizárólag a földrajzi elhelyezkedése, a Vélemények, a Páciensek visszajelzései, a Referenciák, a korábbi időpontfoglalások és a Páciensek Weboldalunkon való tevékenységének nyomonkövetése alapján.

 

 1. Amennyiben Ön Szolgáltató, tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős az Ön  Szolgáltatói Profiljáért, valamint kijelenti és szavatolja, hogy semmilyen információ az Ön Szolgáltatói Profiljában:
  1.  nem sért harmadik személyekkel kötött megállapodást;
  2.  megfelel valamennyi vonatkozó törvénynek, adózási előírásnak, szellemi tulajdonhoz fűződő jognak, jogszabályokkal és egyéb szabályzatokkal; valamint
  3.  pontos, aktuális és a Páciens számára semmilyen módon sem félrevezető.

 

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor felfüggesszük, töröljük, vagy bármikor megszüntessük a Szolgáltatói Profiljához való hozzáférését, saját döntési körünkben, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a Szolgáltató megsértette a jelen Általános Felhasználási Feltételeket, vagy egyébként káros módon tevékenykedett a Weboldalunkon.

 

 1. Amennyiben Ön Szolgáltató, Ön tudomásul veszi, hogy nem működünk sem biztosítói, sem megbízott ügynöki minőségben. Nem vagyunk részese semmilyen olyan megállapodásnak, amely a Szolgáltató és a Páciens között jön létre.

 

 1. Amennyiben Ön Intézményként regisztrált, Ön bizonyos Szolgáltatásaira vonatkozóan korlátozott számú kedvezménykuponokat tehet közzé. Ezzel Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben egy Páciens lefoglal egy Kupont, Ön nem kérhet a Pácienstől a Kuponon feltüntetettnél magasabb árat a Szolgáltatásért. Ön vállalja, hogy a 11. szakaszban meghatározott, kuponokra vonatkozó eljárásnak megfelel.

 

 1. Amikor egy Szolgáltató Szolgáltatói Profilt hoz létre, azzal automatikusan csatlakozik és hozzáfér a Fogbookhoz.  A Fogbookról további tájékoztatás a 18. fejezetben található.

 

 1. Ön felel a Fiókja használatáért és annak biztonságának, valamint a Fiókhoz tartozó felhasználó név és jelszó bizalmasságának és biztonságának biztosításáért. Amennyiben úgy gondolja, hogy a Fiókjához arra jogosulatlan harmadik személy hozzáfért, úgy kérjük haladéktalanul értesítse erről a My Dental World-öt.

 

 1. Bármilyen Ön által a Fiókján keresztül megosztott Tartalom automatikusan megjelenik a Weboldalon, amelyet más felhasználók megtekinthetnek és amelyhez hozzáférhetnek.

 

 1. Az Ön fiókja és szolgáltatás foglalása

 

 1. Amennyiben Ön Páciens, akkor annak érdekében, hogy a Weboldalunkon nyújtott szolgáltatásokhoz hozzáférjen és azokat lefoglalja, Önnek létre kell hoznia egy saját fiókot („az Ön Fiókja”). Az Ön Fiókjának a célja a Weboldalt használata az Ön által megadott személyes adatok, vagy olyan adatok alapján, amelyeket az alábbi linken elérhető Adatkezelési Szabályzatunknak megfelelően más módon szereztünk meg: https://www.fogaszvilag.hu/page/adatkezelesi-szabalyzat.

 

Önnek csak egy aktív fiókja lehet. Ön ezennel beleegyezik abba, hogy pontos, hiteles, és teljes adatokat szolgáltat a regisztrációs folyamat során, és ezeket naprakészen tartja annak érdekében, hogy azok pontosak, hitelesek, és teljesek maradjanak.

 

 1. Amennyiben Ön Páciens, Ön felelős a Fiókjához tartozó jelszavának megőrzéséért. Ön ezennel beleegyezik abba, hogy jelszavát semmilyen harmadik személynek nem fedi fel. Hacsak kifejezetten nem adunk rá engedélyt a Weboldalunkon, akkor Ön nem oszthatja meg a fiókját senkivel, és nem engedélyezheti harmadik személynek sem, hogy ahhoz hozzáférjen, vagy használja az Ön Fiókját. Ön ezennel egyetért azzal, hogy kizárólag Ön felelős valamennyi, az Ön Fiókján végzett tevékenységért - függetlenül attól, hogy arra Ön adott-e engedélyt vagy sem. Ön ezennel abba is beleegyezik, hogy azonnal értesít minket bármilyen, az Ön Fiókjának engedély nélküli használatáról.

 

 1. Amennyiben Ön Páciens, egy Intézmény vagy egy Szakember profiloldalán lévő „Időpontfoglalás” gombra kattintva kezdeményezhet időpontfoglalást az Ön Fiókján keresztül („Időpontkérés”). Amennyiben Ön egy Szakembernél kíván időpontot foglalni, úgy a legördülő menüből kell kiválasztania azt az Intézményt, amelyben a kiválasztott Szakembert fel kívánja keresni. Az Időpontkérést megküldjük az Intézménynek, amelyről Ön értesítést kap e-mailben, az Időpontkérés megerősítése vagy elutasítása érdekében. Amennyiben az Intézmény megerősíti az Időpontkérést, az Ön Fiókját automatikusan frissítjük a lefoglalt időpont részleteivel, beleértve az Időpont pontos dátumát és időpontját.

 

 1. Az időpont után az Intézmény frissíti az Ön Fiókját az Önnek nyújtott kezelés rövid összefoglalójával. Az adatoknak az Ön Fiókjában való megjelenéséről Ön egy értesítő e-mailt fog kapni.

 

 1. Amennyiben Ön Páciensként regisztrál, Ön ezennel beleegyezik, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Ön Fiókjában tároljunk olyan adatokat, amelyek Személyes Adatnak, vagy esetlegesen Különleges Személyes Adatok is lehetnek az Ön egészségével összefüggésben. Ezekhez azonban csak a Szolgáltató és a Páciens férhetnek hozzá. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, hogy az Ön által igénybevett kezeléseket az Ön érdekében nyilvántartsuk.

 

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük, vagy megszüntessük az Ön Fiókját és az Ön hozzáférését ehhez a Weboldalhoz, amennyiben az információ, amelyet a regisztrációs folyamat során vagy azután szolgáltatott nem hiteles, megtévesztésre alkalmas, pontatlan, nem teljes, vagy egyéb módon sérti a jelen Általános Felhasználási Feltételeket.

 

 1. Amennyiben Ön Páciens, Ön közvetlenül az Intézménynek fizet az igénybevett Szolgáltatásért.

 

 1. Ön tudomásul veszi azt, hogy Cégünk semelyik Intézménynek sem ügynöke és nem tartozunk felelősséggel a Szolgáltatások nyújtásáért, vagy a Weboldalunkon feltüntetett árak szabályozásáért. Bármilyen szolgáltatást is talál, illetve foglal a Weboldalunkon keresztül, azt a Weboldalunktól függetlenül nyújtják az Intézmények. Cégünk megkönnyíti a Szolgáltatás foglalását, de nem tartozunk felelősséggel Önnel szemben az ilyen foglalások tekintetében. Önnek érdemes közvetlenül az Intézményekkel felvennie a kapcsolatot a foglalással kapcsolatban az ő általános szerződési feltételeik megismerése érdekében, és Önnek kell gondoskodnia arról, hogy az Intézmények általános szerződési feltételeit (az „Intézmény Általános Szerződési Feltételei”) valóban megismerte, és teljes mértékben megértette. Az Intézmény Általános Szerződési Feltételei szabják meg azt, hogy Önnek milyen jogai vannak velük szemben, és részletezik az Intézmények felelősségét abban az esetben, ha bármi rossz történne. Ön ezennel beleegyezik abba, hogy teljesen mértékben megfelel az Intézmény Általános Szerződési Feltételeinek. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy az Intézmény Általános Szerződési Feltételeinek megszegése a Szolgáltatás lemondását és további díjak eredményezhet.

 

 1. Cégünk egyetlen Szolgáltatót sem támogat. A Weboldalunkon található egyetlen kép sem minősül egyetlen Szolgáltató támogatásának sem. A Weboldalunk nem képezi és nem tekintendő egyetlen Szolgáltató minőségére, szolgáltatási szintjére, képesítésére, vagy rangsorolására való javaslatnak vagy azok támogatásának sem.

 

 1. Kuponok

 

 1. Amennyiben Ön Intézményként regisztrált, úgy jogosult bizonyos szolgáltatásaira vonatkozóan kedvezményes szolgáltatási árú Kupont létrehozni.

 

 1. Amennyiben Ön Páciens, és Kupont kíván igénybevenni, Ön azt le tudja foglalni. Az Intézményt automatikusan értesítjük az Ön foglalási szándékáról. Amennyiben az Intézmény fogadja az Ön foglalási szándékát, Ön erről e-mailben fog értesülni, és ezzel frissítjük az Ön Fiókját is. Önnek közvetlenül az Intézménnyel kell a Kupon beváltásának időpontjáról egyeztetnie.

 

 1. Amennyiben Ön Páciensként regisztrál, Ön ezennel beleegyezik, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Ön Fiókjában tároljunk olyan adatokat, amelyek Személyes Adatnak, vagy esetlegesen Különleges Személyes Adatok is lehetnek az Ön egészségével összefüggésben. Ezekhez azonban csak a Szolgáltató és a Páciens férhetnek hozzá. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, hogy az Ön által igénybevett kezeléseket az Ön érdekében nyilvántartsuk.

 

 1. Amennyiben Ön még sem kívánja igénybe venni a Kuponját, Önnek értesítenie kell minket e-mailben, az [email protected].

 

 1. Ha Ön nem váltja be a Kuponját a Kuponon meghatározott időn belül, automatikusan töröljük a Kupont és azt felajánlhatjuk más Páciensnek.

 

 1. Az Intézmény bármikor lemondhatja a Kupont annak igénybevétele előtt.

 

 1. Változtatások, lemondások, és visszatérítések

 

 1. Amennyiben Ön Páciens, Önnek közvetlenül kell felvennie a kapcsolatot azzal az Intézménnyel, amelytől a Szolgáltatást közvetlenül megrendelte, amennyiben bármilyen változtatás, vagy lemondás, illetve visszatérítés iránti igénye merülne fel. Tekintve, hogy Weboldalunk egy online felület, Cégünk nem fogadja az Ön foglalásait, sem fizetését. Az Ön foglalása közvetlenül az Intézménynél történik. Az Intézmény a változtatási, lemondási, és visszatérítési lehetőségekről Önt közvetlenül fogja tájékoztatni.

 

 1. A Szolgáltatások véleményezése a regisztrált tagok által

 

 1. Amennyiben Ön Páciens, saját döntési körünkben engedélyezzük Önnek, hogy bármilyen tartalmat posztoljon, feltöltsön, közzétegyen, beküldjön, vagy továbbküldjön (beleértve szövegeket, grafikákat, képeket, zenéket, szoftvereket, audió-, és/vagy videófájlokat, adatokat vagy más anyagot) (Tartalom) a Weboldalunkra, így különösen, de nem kizárólag a Weboldalunkon található „Vélemények” között. Az ilyen Tartalmak hozzáférhetővé tételével Ön egy egész világra kiterjedő, visszavonhatatlan, korlátlan időtartamú, nem kizárólagos, átruházható és jogdíjmentes engedélyt ad a Cégünknek a továbbengedélyezésre, a felhasználásra, megtekintésre, másolásra, átdolgozásra, fordításra, módosításra, terjesztésre, engedélyezésre, eladásra, átruházásra, nyilvánossá tételre és megtekintésre, valamint egyéb felhasználási módra vonatkozóan is a Weboldalunk hirdetése érdekében vagy azon keresztül. A ilyen Tartalomra vonatkozóan semmilyen szellemi tulajdonjogi igényt nem támasztunk.

 

 1. Ön ezennel elismeri és beleegyezik, hogy Ön kizárólagosan felelős azért a Tartalomért, amelyet hozzáférhetővé tesz a Weboldalunkon keresztül. Ennek megfelelően Ön kijelenti és szavatolja, hogy

 

 1. Ön vagy az egyedüli, vagy kizárólagos tulajdonosa minden Tartalomnak, illetve megszerzett arra vonatkozóan minden jogot, engedélyt, hozzájárulást, és forgalombahozatali engedélyt, ami ahhoz szükséges, hogy biztosítsa számunkra a jogokat az ilyen Tartalomra vonatkozóan, és

 

 1. Sem a Tartalom, sem annak posztolása, feltöltése, nyilvánosságra-hozatala, beküldése vagy megosztása, vagy a Tartalom általunk történő felhasználása a Weboldalunkon vagy azon keresztül, nem csorbítja, sérti, illetve megkerüli harmadik személy Szellemi Tulajdonához fűződő jogot.

 

 1. Ön ezennel beleegyezik, hogy semmilyen Tartalom

 

 1. sem minősül hirdetésnek vagy tartalmaz kereskedelmi tartalmat, céglogót, linkeket vagy cégnevek,
 2. sem tartalmaz levélszemetet, nemkívánatos kapcsolattartási módokat, vagy tartalmakat, amelyeket folyamatosan, bomlasztó módon megosztanak,
 3. sem támogat vagy hirdet jogszerűtlen, vagy káros tevékenységet, vagy profán, vulgáris, obszcén, fenyegető vagy káros tevékenységet,
 4. sem tartalmaz olyan tartalmat, amely diszkriminatív természetű,
 5. sem kísérel meg megszemélyteleníteni más személyt, fiókot, vagy entitást,
 6. sem tartalmaz olyan tartalmat, amely jogellenes, vagy megsérti más személyek vagy csoportok jogait, beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyes adatok védelmét,
 7. sem tartalmaz olyan tartalmat, amely egy általunk végzett vizsgálat részleteire utal,
 8. sem tartalmaz olyan tartalmat, amely biztonsági kockázatot jelenthet a Szolgáltatókra, más Páciensekre, vagy cégünkre tekintettel,
 9. sem csalárd, hamis, félrevezető, megtévesztő, és
 10. nem ösztönzött a fizetés, a további szolgáltatások, vagy a kedvezményes árak által.

 

 1. Vélemények

 

 1. Amennyiben Ön Páciens, Ön elmondhatja véleményét egy bizonyos Szolgáltatással vagy Szolgáltatóval kapcsolatban a Weboldalunk „Vélemények” szövegdoboz kitöltésén keresztül. Ez a vélemény, az Ön személyes véleménye a Szolgáltatásról vagy a Szolgáltatóról. A továbbiakban Cégünk időről időre ösztönzőket biztosíthat az Ön számára annak érdekében, hogy elmondja véleményét.

 

 1. A Szolgáltatótól kapott kezelést követően a Páciens automatikusan kap egy e-mailt. Ez az e-mail tartalmazza a Weboldalunk „Vélemények” rovatához vezető linket. A Páciens így beküldheti véleményét az adott Szolgáltatótól kapott Szolgáltatással kapcsolatban („Vélemény”).

 

 1. A Szolgáltatók automatikusan kapnak egy értesítő e-mailt a rájuk vonatkozó, beérkezett új Véleményről. A Szolgáltatónak ekkor lehetősége van, hogy a Vélemény beküldésétől számított 48 órán belül válaszoljon a Véleményre.

 

 1. A Szolgáltató, illetve a Páciens 12 órával a 48 órás határidő lejárta előtt automatikusan kapnak egy emlékeztető e-mailt a Véleményről, valamint arról, hogy lehetőségük van arra válaszolni.

 

 1. A Vélemény, valamint az arra adott válasz automatikusan feltöltésre kerül az Intézmény, illetve a Szakember Profiloldalára 48 órával azután, hogy a Páciens azt beküldte, és így nyilvánossá válik a Weboldalunkon.

 

 1. Cégünk saját belátása szerint, valamint a Páciens, illetve a Szolgáltató előzetes értesítése nélkül jogosult bármilyen Véleményt vagy arra adott választ törölni.

 

 1. Akár a Páciens, akár a Szolgáltató felveheti Cégünkkel a kapcsolatot emailen és kérheti, hogy egy bizonyos Véleményt vagy arra adott választ töröljünk, amelyet Cégünk saját belátása szerint jogosult teljesíteni vagy sem.

 

 1. Referenciák

 

 1. Amennyiben Ön Szolgáltatóként regisztrált, Ön a korábbi munkáról készült referenciákat tölthet fel a Weboldalra. A Referenciák nem tehetik beazonosíthatóvá a Pácienst, kivéve ha a Páciens külön, írásbeli (email-es) felhatalmazást adott a Szolgáltatónak arra, hogy őt a Referenciában beazonosíthassák, személyes adatait felhasználják, valamint, hogy az igénybevett Szolgáltatás részletei megállapíthatók legyenek.

 

 1. Galéria

 

 1. Amennyiben Ön Szolgáltatóként regisztrált, Ön fotókat tölthet fel a Galériájába. Bármilyen tartalomnak, amelyet a Szolgáltatók tesznek közzé a Galériában, szigorúan meg kell, hogy feleljen a jelen Általános Felhasználási Feltételeknek, és kifejezetten a Szellemi Tulajdonhoz fűződő Jogokra tekintettel.

 

 1. Hírek

 

 1. A Hírek szekció célja, hogy a Páciensek és a Szolgáltatók számára a Cégünk által közzétett híreket és cikkeket jelenítsünk meg.

 

 1. A Felhasználó látja a Cégünk által közzétett tartalmakat. Ezen tartalom kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, amelynek pontosságára Ön nem bízhat. A tájékoztatás tartalmazhat beágyazott linkeket és videókat, és kérjük, olvassa el a Sütiszabályzatunkat a harmadik személyekhez vezető linkekről szóló további információért.

 

 1. Cégünk fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint határozza meg a tartalom megjelenésének sorrendjét a Hírek szekcióban, valamint azt, hogy mennyi ideig marad fent. Cégünk nem köteles semmilyen információt vagy tartalmat nyilvánosságra hozni a Hírek szekcióban és bármilyen tartalmat saját belátása szerint, az Ön értesítése nélkül törölhet.

 

 1. Fogbook

 

 1. A Fogbook célja, hogy egy olyan online platformot biztosítson, ahol a Szolgáltatók

 

 1. hozzáférhetnek a My Dental World által megosztott hírekhez, illetve tartalmakhoz, és
 2. ahol egymással kapcsolatba léphetnek az által, hogy felveszik egymást a címjegyzékükbe és személyes üzenetet küldhetnek egymásnak.

 

 1. Amennyiben Ön Szolgáltatóként regisztrált, az Ön Fiókjának a létrehozásával automatikusan hozzáfér a Fogbookhoz.

 

 1. A Fogbookhoz való hozzáférés érdekében

 

 1. Önnek el kell múlnia 18 évesnek,
 2. Önnek csak egy fiókja lehet Szakemberként, amelyet az Ön valódi nevén kell létrehoznia,
 3. Önnek csak egy fiókja lehet Intézményként, amelyet az Intézményének valódi nevén kell létrehoznia,
 4. Önnek nem állhat a Cégünk általi, a Fogbook használatától való eltiltás alatt.

 

 1. A Fogbook felhasználói látni fogják a többi felhasználó tevékenységét, különösen de nem kizárólag a felhasználói fiók létrehozását, a felhasználó által kapcsolattartási célból felvett további felhasználókat, a felhasználó által visszajelzett eseményeket, valamint a felhasználó által létrehozott eseményeket.

 

 1. A felhasználók látni fogják a My Dental World által feltöltött tartalmakat is. Az ilyen tartalomnak kizárólag informatív célja van, amelynek hitelességére Ön ne alapozzon. A tartalom magába foglalhat beágyazott linkeket és videókat, és kérjük olvassa el a Sütiszabályzatunkat a harmadik személyek linkjeinek használatára vonatkozó további tájékoztatás érdekében.
 2. Cégünk fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint határozza meg a tartalom megjelenésének sorrendjét a Fogbookon, valamint azt, hogy mennyi ideig marad fent. Cégünk nem köteles semmilyen információt vagy tartalmat nyilvánosságra hozni a Fogbookon és bármilyen tartalmat saját belátása szerint, az Ön értesítése nélkül törölheti.

 

 1. A szakmai eseményei számára Ön létrehozhat egy eseményoldalt. Ezek az események megjelennek a többi felhasználó Fiókjában és lehetőségük lesz hozzáférni az események részleteihez és visszajelezni, hogy ellátogatnak az eseményre vagy sem.

 

 1. Meghívó

 

 1. A felhasználóinknak lehetőségük van arra, hogy harmadik személyek figyelmét felhívják a Weboldalunkra egy a Fiókjukban található linken keresztül. A meghívott harmadik személy egy automatikus email-es meghívást kap a Weboldalhoz való csatlakozásról a meghívást indító felhasználó által megadott email címre a My Dental Worldtől.

 

 1. Felhasználói Díjak

 

 1. A Weboldalunkon való regisztráció és a Weboldalhasználat a Pácienseknek és a Szakembereknek ingyenes.

 

 1. Az Intézmények számára a Weboldalunkon való regisztráció és a Weboldalhasználat 2019. március 31. napjáig ingyenes. 2019. április 1. napjától a Weboldalunkon való regisztrációért, illetve a Weboldalhasználatért az Intézmények számára Felhasználói Díjat kell fizetni.

 

 1. Azok az Intézmények, amelyek 2019. április 1. napja előtt regisztrálnak a Weboldalunkon a Felhasználói Díjak bevezetéséről, azok mértékéről, valamint a különböző díjcsomagokról közvetlenül, előre értesítést kapnak Cégünktől.

 

 1. Amennyiben egy már regisztrált Intézmény nem kíván egyetlen díjcsomagra sem előfizetni 2019. április 1-t követően, úgy az Intézmény fiókját három hónapra felfüggesztjük és a profiloldala elérhetetlenné válik a Weboldal látogatói számára és az Intézmény számára is. A három hónap elteltével az Intézmény által megadott email címre egy emlékeztető emailt küldünk, amely az aktuális díjcsomag árajánlatokat tartalmazza. Amennyiben az Intézmény ismételten nem fizet elő, úgy további három hónapra felfüggesztésre kerül a fiókja. Amennyiben az Intézmény nem kívánja a fiókja felfüggesztését és nem is kíván előfizetni egyetlen díjcsomagra sem, akkor az Intézmény törölheti a fiókját vagy Cégünktől kérheti a fiókjának törlését. Ellenkező esetben az e szakaszban meghatározott eljárás folytatódik. Az Intézmény bármikor megszakíthatja a felfüggesztését és folytathatja a fiókjának a használatát amennyiben feliratkozik bármelyik előfizetési csomagunkra.

 

 1. Cégünk felelősségének kizárása

 

 1. Cégünk nem ellenőriz, és nem szerkeszt semmilyen Tartalmat – így különösen de nem kizárólag a Referenciákat, a Véleményeket, a Galériát -, és a vonatkozó jogszabályok legtágabb értelmezése szerint sem felelős semmilyen Tartalomért, illetve ezek megosztásáért, felhasználásáért vagy terjesztéséért. Semmilyen a Tartalomban található véleményt vagy megjegyzést sem ellenőrzünk, hagyunk jóvá vagy fogadunk el. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely okból, vagy a saját belátásunk szerint bármilyen Tartalmat megosszunk, vagy annak megosztását megtagadjuk, vagy azt töröljünk az Ön értesítése nélkül. Ha bármilyen Tartalommal összefüggésben Önnek bármilyen kifogása van, kérjük keressen fel minket emailen keresztül az [email protected].

 

 1. Cégünk felelősségének korlátozása

 

 1. Cégünk nem szavatolja, hogy a Weboldalunk használata az Ön számára zavartalan, vagy hibamentes lesz, vagy azt, hogy az megfelel az Ön elvárásainak.  

 

 1. Nem vagyunk felelősek semmilyen késedelemért, kézbesítési hibáért, vagy bármely más veszteségért, vagy olyan kárért, amely a kommunikációs hálózatok közötti adatforgalomból és a berendezésekből ered, beleértve az internetet, és Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen, a Weboldalunkon keresztül nyújtott szolgáltatással összefüggésben felmerülhetnek korlátozások, hiányosságok, és más, az ilyen kommunikációs berendezések használatával együttjáró problémák.

 

 1. Ön Fogyasztóként - a 2011/83 EU irányelv rendelkezései szerint -, vagyis bármilyen természetes személy, aki az Irányelv hatálya alatt szerződött, és olyan célból cselekszik, amely kívül esik a kereskedelmi ügyletén, üzletén, hajóján, vagy szakmáján, egyetért azzal, hogy nem használhatja ezt a Weboldalt, semmilyen kereskedelmi, üzleti, és viszonteladási célra, és nem tartozunk felelősséggel Önnel szemben  a nyeresége bármilyen veszteségére, üzleti veszteségére, az üzlet félbeszakítására, vagy üzleti lehetőségének elvesztésére. Szolgáltatóként Ön tudomásul veszi, hogy Ön Cégünkkel vállalkozásként és nem fogyasztóként kerül üzleti kapcsolatba.
 2. Nem tartozunk felelősséggel semmilyen olyan megállapodásért, amely a Páciens és a Szolgáltató között jött létre a Weboldalunk használatából. Abban az esetben, ha a Weboldalunkon keresztüli foglalással vagy a foglalás megkísérlése során bármilyen problémát tapasztal, Ön tudomásul veszi, hogy a probléma megoldása érdekében Önnek közvetlenül a Pácienssel, illetve a Szolgáltatóbal kell felvennie a kapcsolatot és annak orvoslása - beleértve a pénzvisszatérítéseket - egyedül az adott Páciens, illetve Szolgáltató feladata, és nem a Cégünké. A Weboldalunk lévő, a Szolgáltatók által megadott, más webhelyekhez, illetve forrásokhoz vezető linkek, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgálnak.  A Szolgáltatók webhelyeinek, illetve forrásainak tartalmát nem ellenőrizzük és semmilyen felelősséget nem vállalunk sem a tartalomért, sem a webhelyeik használatából származó bármilyen veszteségért vagy kárért.

 

 1. A Weboldalunkon találkozhat harmadik személyek által közzétett hirdetésekkel. Minden egyes hirdető önállóan felelős a hirdetői anyagok tartalmáért, és semmilyen felelősséget nem vállalunk a hirdetői anyagok tartalmáért - különösen, de nem kizárólag, bármilyen hibáért, mulasztásért, vagy pontatlanságért.

 

 1. Nem tartozunk felelősséggel semmilyen előrelátható veszteségért vagy kárért. Előrelátható kárnak vagy veszteségnek minősül, ha annak bekövetkezése nyilvánvaló, vagy ha a megállapodás megkötésekor mindkét fél tudta, hogy az bekövetkezhet.  

 

 1. Amennyiben Ön Szolgáltató, minden jótállásért, feltételért, vagy jogszerű kötelezettségért való felelősségünket a jogszabály által megengedett mértékig kizárjuk és a jelen Általános Felhasználási Feltételek hatálya alatt vagy azzal kapcsolatban fennálló felelősségünket, minden esetben összesen legfeljebb 100 euróra korlátozzuk - legyen az akár szerződéssel vagy szerződésen kívül okozott kár (beleértve a hanyagságot is). Nem tartozunk felelősséggel Önnel szemben semmilyen akár szerződésből, akár szerződésen kívülről származó - beleértve a hanyagságot is - elmaradt haszonért, forgalomkiesésért, vagy a forgalom fennakadásáért vagy bármilyen üzleti lehetőség elmaradásáért. Ez nem vonatkozik azonban a 22.8. szakaszban meghatározott típusú veszteségekre.

 

 1. Cégünk felelősségét a jelen Általános Felhasználási Feltételek semmiképpen sem korlátozzák, vagy zárják ki az alábbi esetekben:
  1. halál, vagy személyi sérülés, amely a Cégünk hanyagságából ered;
  2. csalás, vagy tisztességtelen megtévesztés, vagy
  3. bármilyen más esetben, amelyben a Cégünk felelőssége nem kizárható vagy korlátozható az ír jog szerint.

 

 1. A kétségek elkerülése érdekében kijelentjük, hogy Cégünk felelősségét semmiképpen sem korlátozzuk vagy zárjuk ki a Fogyasztóval szemben, amennyiben az jogellenes lenne.

 

 1. Az Ön felelőssége Cégünkkel szemben

 

 1. A jelen Általános Felhasználási Feltételek hatálya alatt Ön felelősséggel tartozik Cégünk felé minden olyan magatartás, igény, eljárás, költség, kár, veszteség, és kiadás – különösen, de nem kizárólag a jogszabály által meghatározott díjak - tekintetében, amelyeket Ön a Weboldalunk használatával vagy azzal összefüggésben, vagy a jelen Általános Felhasználási Feltételek megszegésével okozott Cégünk vagy bármely tisztségviselőnk, igazgatónk, munkavállalónk vagy megbízottunk részére.

 

 1. Megszüntetés

 

 1. Cégünk saját belátása szerint az Ön értesítésével bármikor, azonnali hatállyal, megszüntethet bármilyen olyan megállapodást, amelyet Önnel a jelen Általános Felhasználási Feltételek hatálya alatt kötöttünk, és törölhetjük az Ön Fiókját, illetve a Szolgáltatói Profiloldalát. Cégünk bármikor felfüggesztheti az Ön Weboldalhasználatát az Ön értesítése mellett, anélkül, hogy Önnel szemben ezzel összefüggésben bármilyen felelősséggel tartoznánk.

 

 1. Az Ön felelőssége, hogy az Ön Fiókjának megszüntetése előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a feltöltött Tartalom eredeti forrásával. Cégünk fenntartja a jogot, hogy töröljön minden Tartalmat a Weboldalról, amennyiben az Ön Fiókja megszűnik vagy törlésre kerül.

 

 1. Kapcsolattartás

 

 1. Amennyiben Ön írásban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, vagy bármelyik rendelkezés a jelen Általános Felhasználási Feltételekben azt követeli Öntől, hogy írásban értesítse Cégünket, ezt megteheti e-mailen vagy  postán a My Dental World Limited t/a My Dental World, 12 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Írország és az [email protected] -ra. Ennek kézbesítését írásban fogjuk Önnek visszaigazolni, rendszerint e-mailen.

 

 1. Amennyiben Cégünk köteles felvenni Önnel a kapcsolatot, vagy Önt írásban kell értesítenünk, ezt e-mailen vagy postai úton tesszük meg, arra a címre, amit Ön megadott nekünk a Weboldalon való regisztráció során.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. Nem tartozunk semmilyen felelősséggel olyan a jelen Általános Felhasználási Feltételekből származó kötelezettségünk nem- vagy késedelmes teljesítéséért, amely az ésszerű ellenőrzési körünkön kívül esik.

 

 1. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön jogosulatlan weboldal-használatából származó, a Cégünknek Ön olyan orvosolhatatlan sérülést vagy kárt okozhat, amelyek pénzbeli kártérítése lehetetlen. Ennek megfelelően, a jogosulatlan használat esetében Cégünknek joga van – a Cégünk rendelkezésére álló más jogorvoslati lehetőség mellett -, hogy Önnel szemben azonnali intézkedésként a Weboldalunk további használatát letiltsa.

 

 1. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltétlek szerinti kötelezettségeit harmadik személy számára átruházza, cégeladás, összeolvadás, felszámolás, csőd, vagy a Cégünk valamennyi vagy lényegében valamennyi eszközének átruházása esetén, feltéve, hogy e harmadik személy beleegyezik a jelen Általános Felhasználási Feltételek, az Adatkezelési Szabályzat és a Sütiszabályzat betartásába.

 

 1. Amennyiben Cégünk bármely, a jelen Általános Felhasználási Feltételek szerint Önt terhelő kötelezettség nemteljesítésével kapcsolatban, elmulasztja akár az Ön felszólítását, akár az igényérvényesítést – vagy azzal késlekedik -, az semmi esetre sem eredményez Önnel szemben joglemondást vagy azt, hogy Önnek  nem kell eleget tennie ezen kötelezettségeinek. Cégünk bármilyen joglemondó nyilatkozata csak írásban érvényes, és azt nem lehet kiterjesztően értelmezni az Ön, időben azt követő kötelezettségszegéseire vonatkozóan.  

 

 1. A jelen Általános Felhasználási Feltételek valamennyi rendelkezése önálló. Amennyiben bármilyen bíróság, vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy bármely rendelkezése jogellenes vagy végrehajthatatlan, a többi rendelkezés teljes mértékben és hatállyal fennmarad.

 

 1. A Szolgáltatókra vonatkozóan, a jelen Általános Felhasználási Feltételek képezik a Cégünk és Ön között megkötött megállapodás egészét, és amely hatályon kívül helyez valamennyi és bármilyen korábbi kikötést, feltételt, szerződést vagy megállapodást az Ön weboldalhasználatára vonatkozóan.

 

 1. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre Írország joga irányadó és azzal összhangban értelmezendők. A felek az Ír bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki.

 

 1. A Weboldalunk Fogyasztók általi használatára tekintettel, a 22.7. szakasz összhangban áll a Róma 1 Egyezmény 6.2 cikkelyével, amely lehetővé teszi Önnek, hogy a lakóhelye szerinti országban vegye igénybe a kötelezően előírt fogyasztóvédelmi intézkedéseket.

 

 1. Semmi a jelen Általános Felhasználási Feltételekben nem befolyásolja a Fogyasztókat jogszabály szerint megillető jogokat.

 

 1. Jogvita

 

 1. Amennyiben közöttünk jogvita alakulna ki, a felek kötelesek megkísérelni azt békésen rendezni, ezért ennek érdekében azt javasoljuk, hogy először a jelen Általános Felhasználási Feltételekben megadott email címen keresztül vegye fel Cégünkkel a kapcsolatot.

 

 1. Egyéb esetben, a Weboldalunkat használó Fogyasztók, az igényüket az Európai Bizottság Online Vitarendezési felületén keresztül is érvényesíthetik. A (a Fogyasztói Jogviták Online Vitarendezéséről szóló) 2015-ös EU Rendelet előírja, hogy valamennyi az EU-ban működő kereskedő, aki online értékesítéssel vagy szolgáltatással foglalkozik, valamint valamennyi az EU-ban működő online piac, közzétegye az alábbi, e vitarendezési felülethez vezető linket: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

Meghívás